Kotiin vietävä digiapu senioreiden tukena

Hanna Kari Sirpa Hirvonen Kaisa Kivelä
31.10.2019 - 06:56
Kuva: Haidan Soendawy / Unsplash
Kuvituskuva
Kun seniorin kunto ei enää riitä kotoa poistumiseen, ei hän myöskään pääse osallistumaan kodin ulkopuolella järjestettyihin digitapahtumiin tai opastustilaisuuksiin. HelsinkiMission kotiin vietävän digiavun tavoitteena on opettaa ja auttaa senioreita selviytymään erilaisista digihaasteista heille helpossa ympäristössä, oman kodin rauhassa.

Yhteiskunnan digitalisoituessa julkiset palvelut siirtyvät verkkoon yhä enenevässä määrin. Teknologian myös oletetaan yhä enemmän tukevan ikäihmisten elämää ja itsenäistä pärjäämistä. Monelle vanhemman väestön edustajalle nykyinen kehitys on kuitenkin liian nopeatahtista ja he tarvitsevat käytännön tukea selviytyäkseen digitaalisessa maailmassa. Ilman riittävää tukea, ovat he vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta ja omiin asioihinsa vaikuttamisesta. Oppiessaan sähköisen asioinnin salat, seniorit tuntevat olevansa tasa-arvoisia verrattuna muihin ikäluokkiin ja voivat säilyttää riippumattomuutensa sekä itsemäärämisoikeutensa.

HelsinkiMissio on tarjonnut keikka-apua arjen haasteisiin senioreille jo 10 vuoden ajan. Avulla saavutetaan senioreita, jotka eivät pääse poistumaan kotoa. Asiakkaiden keski-ikä on 81 vuotta. Digiavun osuus kaikesta keikka-avusta on 14 prosenttia. Vapaaehtoinen digikeikkalainen lähtee seniorin kotiin auttamaan esimerkiksi älylaitteiden käytön opettelussa tai televisiokanavien virittämisessä. Hän voi lähteä mukaan myös esimerkiksi pankkiin hakemaan verkkopankkitunnuksia tai älykännykkään liittymiä. Vapaaehtoiselta keikka-auttajalta saatu tuki luo turvallisuutta ja vahvistaa arjessa selviämistä.

Ihan sekaisin

 ”Välillä tuntuu, että näissä digiasioissa menen ihan sekaisin, enkä aina oivalla”, toteaa eräs HelsinkiMission senioriasiakas. Kun uutta tietoa ja teknologiaa tulee koko ajan lisää ja vanha tieto muuttuu käyttökelvottomaksi, pitäisi olla ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu. Tässä nopeassa muutoksessa seniori voi kokea, ettei pysykään kehityksessä mukana. Kun muutos on tarpeeksi hektistä, voi tulla olo, ettei jaksa enää edes kiinnostua uuden oppimisesta – varsinkaan jos jää uusien asioiden kanssa täysin yksin. 

Ihmiset haluavat yleensä vaikuttaa omiin asioihinsa iästä riippumatta. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista ilman apua. Eräs iäkäs seniori kuvaa tilannetta seuraavasti: ”Me vanhukset haluaisimme hoitaa itse asiamme, mutta aina ei taidot ja voimat riitä. Tahto olla ihminen on kuitenkin tallella. Haluamme pitää omat oikeutemme kansalaisena. Meitä pitää auttaa ja antaa siihen mahdollisuus.”

Kotiin vietävä digiapu mahdollistaa omaan elämäänsä vaikuttamisen myös heille, jotka ovat syystä tai toisesta sidottuja kotiinsa.

Yhdessä enemmän

HelsinkiMissiossa ei jätetä ihmistä yksin. Osaavat työntekijät, sitoutuneet vapaaehtoiset ja toiminnan tukijat mahdollistavat tämän työn.

Yhdessä olemme enemmän. Toiset antavat osaamistaan ja aikaansa vapaaehtoisena, kun taas toiset mahdollistavat toiminnan rahoittamalla sitä. Yksityisten lahjoittajien lisäksi myös yritykset voivat tukea järjestöjen toimintaa. Esimerkiksi kotimaisen tietoliikennekonserni DNA:n kanssa vahvistetaan senioreiden digitaitoja suunnitelmallisesti syrjäytymistä ehkäisten.

Lisäksi avuntarvitsijoita tavoitetaan yhteistyössä kaupungin ja muiden järjestöjen kanssa. Vuonna 2018 Helsingin kaupunginkirjasto tarjosi yhteistyönä HelsinkiMission kanssa kotikirjaston asiakkaille digiapua kotiin. Myös muita yhteistyökokeiluja on luvassa: HelsinkiMissio aloittaa vuoden vaihteen jälkeen verkossa tapahtuvan ryhmän yksinäisyyden lievittämiseksi yhteistyössä järjestöjen kanssa. Samalla kun seniori tapaa muita ikätovereitaan sekä vapaaehtoista ryhmänohjaajaa videopuhelun välityksellä, yksinäisyys lievenee – ja siinä sivussa opitaan myös uusia digitaitoja. 

Yksinäisten asialla

Yksinäisyydestä kärsivät niin nuoret, lapsiperheet kuin senioritkin. Arviolta 400 000 suomalaista kokee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyys heikentää terveyttä ja kerää ympärilleen muita ongelmia, kuten huono-osaisuutta. Siten se on inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös merkittävä yhteiskunnallinen haaste.

Yksinäisyyttä vähennetään lisäämällä yhteisöllisyyttä, kohtaamisia, läsnäoloa ja luottamusta. HelsinkiMissio tarjoaa mahdollisuuksia osallistua yksinäisyyttä vähentävään toimintaan – niin auttajan kuin apua saavankin roolissa. Digiavun saajista useat ovat yksinäisiä. Auttaessamme digiasioissa tulemme lievittäneeksi myös koettua yksinäisyyttä. Palaute digiavusta on useimmiten positiivista: ”Olen äärettömän iloinen, että teiltä tulee ohjaaja kotiin. Se on parasta mitä tiedän.”

Yksinäisyyden paras lääke onkin toinen ihminen ja avun antaminen sinne, missä sitä toivotaan.

Tutustu tarkemmin: https://www.helsinkimissio.fi/

Kirjoittajat

Hanna Kari työskentelee vapaaehtoistoiminnan päällikkönä HelsinkiMissiossa.

Sirpa Hirvonen työskentelee vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina HelsinkiMissiossa.

Kaisa Kivel työskentelee vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina HelsinkiMissiossa.

Kirjoittajat
H
Hanna Kari
S
Sirpa Hirvonen
K
Kaisa Kivelä

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja