Gigantti mukana Digitukiviikossa tekemässä digikuilua näkyväksi - koronakriisi kasvattanut kokemusta käyttää eri digilaitteita

Anniina Korpela
12.5.2020 - 10:42
Kuva: Gigantti
Toukokuun 2020 alussa järjestetyn, Digi- ja väestötietoviraston koordinoiman Digitukiviikon aikana kansalaiset, järjestöt ja yritykset saivat osallistua tuen antamiseen koronan eristämille ihmisille omien taitojensa mukaan. Me Gigantissa olemme kokeneet digikuilun kaventamisen yhdeksi tärkeimmistä tehtävistämme ja siksi oli luonnollista lähteä mukaan Digitukiviikkoon. Kiitos kutsusta Digi- ja väestötietovirasto. Hienoa, että toimemme digikuilujen kaventamiseksi on huomattu!

Me Gigantilla tarjosimme Digitukiviikon aikana muun muassa myyjiemme asiantuntemuksen koko Suomen käyttöön LIVE-digituki-palvelun kautta ja lahjoitimme Helsinki Mission seniorityöhön kannettavia tietokoneita. Lisäksi teetimme kyselytutkimuksen siitä, miten korona-aika on muuttanut suomalaisten digilaitteiden käyttöä ja asenteita teknologiankäyttöä kohtaan. Edellisen kerran vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2019.

Jopa 31 % vastaajista kokee, että kehityksessä on vaikea pysyä mukana

Koronavirukseen liittyvä poikkeustila on tehnyt meistä kaikista entistä riippuvaisempia toimivista digiyhteyksistä ja -laitteista. Ei ole yllättävää, että pandemian aikana raportoitiin huomattavaa kasvua teknologian parissa vietetyssä ajassa sekä muutoksia asenteissa sitä kohtaan. Jopa 54 % Gigantin kyselyyn vastanneista ilmoitti käyttävänsä aikaa teknologian parissa yli tunnin enemmän verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Samalla kolmannes (31 %) yli 45-vuotiaista ilmoitti, että teknologiasta on tullut niin haasteellista, että on vaikeaa pysyä mukana kehityksessä.

Pandemia kasvattanut kokemusta käyttää eri laitteita

Verratessa pandemia-ajan tutkimusta vuoteen 2019, myönteistä kehitystä on tapahtunut. Pandemia-aikaisen tutkimuksen mukaan enää 10 % vastaajista kertoo, että heillä on kotonaan elektroniikkaa, jonka toimintaa ei kokonaan ymmärrä. Vuonna 2019 tätä mieltä oli jopa viidennes (21 %) vastaajista. Kriisi on siis opettanut käyttämään digilaitteita paremmin.

Kaikille meille digi ei ole yhtä helppoa, eikä vierestä neuvominen tällä hetkellä aina onnistu. Siksi apua digipulmiin on etsittävä itse. Pandemia-aikana omatoimisuus avun etsimiseen onkin tutkimuksemme mukaan kasvanut. Vuonna 2019, vastaajista 33 % kertoi hakeneensa apua teknologialaitteen ongelmaan tai asennukseen liittyen viimeisen kuuden kuukauden aikaan. Nyt omatoimisuusaste oli noussut, kun vastaajista 44 % kertoi etsineensä teknologiseen haasteeseen apua Googlesta.

Senioreiden taidot korostuvat kyselyssä

Samalla laitteiden hyödynnettävyys on kasvanut. Vuonna 2019 vastaajista 41 % koki, että heillä oli käytössään laitteita, joissa on enemmän toimintoja kuin mitä pystyy tehokkaasti hyödyntämään. Nyt vastaajista enää kolmannes (35 %) koki näin. Vastauksissa korostuivat kuitenkin yli 65-vuotiaat vastaajat, joista lähes puolet (48 %) ei osaa käyttää laitteittensa kaikkia ominaisuuksia.

Gigantti jatkaa työtään digikuilujen kaventamiseksi

Suomi digitalisoituu kovaa vauhtia, mikä tuo monelle sujuvuutta arkeen ja vapaa-aikaan. Kun tieto, läheiset ja palvelut ovat muutaman napin painalluksen päässä ja osaamista laitteiden käytössä löytyy, on teknologisoituvasta yhteiskunnasta paljon hyötyä ja iloa. Mutta jos pääsyä laitteiden pariin tai niiden käyttöosaamista ei ole, tipahtaa helposti digitalisoituvan yhteiskunnan ulkopuolelle. Kun kelkasta kerran putoaa, voi etumatkaa olla vaikea kuroa kiinni.

Gigantilla on Suomen suurimpana digilaitteiden myyjänä mahdollisuus ja velvollisuus auttaa. Jatkamme työtämme digikuilujen kaventamiseksi myös Digitukiviikon päätyttyä. Voidaksemme auttaa ihmisiä pysymään mukana teknologian maailmassa, meidän on ensin ymmärrettävä, millaisia haasteita heillä on teknologian kanssa. Gigantti haluaa tuoda digikuilun näkyviin, muun muassa tämän vuosittain teettämämme kyselytutkimuksen muodossa. Lisäksi jatkamme tuotelahjoitusten ja yhteistyökumppaneidemme kautta avun viemistä niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Emme kuitenkaan voi yksin ratkaista näitä haasteita. Siksi kannustammekin kaikkia osallistumaan. Uskomme, että on tärkeää tuoda digitaalisuuteen liittyvät haasteet valokeilaan, jakaa tietoa teknologiasta kaikille ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kesken digitaalisen eriarvoistumisen paikkaamiseksi. Yhdessä saamme aikaan enemmän!

Lisätietoa: www.gigantti.fi/digikuilu

Kirjoittaja
Anniina Korpela
viestintäpäällikkö, Gigantti Oy

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja