Digitalisaation tukea rakentamassa: Ymmärryksen syventämistä työpajassa

Henriikka Eloluoto
25.4.2018 - 08:21
Kuva: Anni Leppänen
Minkälainen palvelukokonaisuus tukisi juuri sinua, julkishallinnon digitalisaation edistäjä ja digipalvelujen kehittäjä? Suomidigi on mukana kehittämässä ratkaisua tähän kysymykseen tiiviissä yhteistyössä Suomi.fi-palveluntarjoajille-hankkeen (SuoPa) kanssa.

Kuten D9:n kokeilukehittämisen asiantuntija Anni Leppänen aiemmin kirjoitti, tulee SuoPa-hankkeen kehittämistyö noudattamaan palvelumuotoilun periaatteita. Periaatteiden mukaisesti kokonaisuutta lähdetään purkamaan käyttäjän näkökulmasta. Ensimmäisenä tehtävänä konseptoinnin yhteydessä onkin hahmotettava mahdollisimman syvällisesti se, kuka käyttäjä on ja minkälaisia haasteita ja tarpeita hänen kehittämisen polullaan on.

Ymmärryksen kasvattamiseksi järjestimme tiistaina 17.4. työpajan Tampereella yhteistyössä D9:n Anni Leppäsen ja Iiro Leinon, Lempäälän kunnan palvelumuotoilija Laura Humpin ja Tampereen kaupungin palvelumuotoilija Outi Nokkosen kanssa. Väestörekisterikeskuksen puolesta mukana olivat SuoPa-hankkeen hankepäällikkö Annette Hotari ja Suomidigi-sivustosta vastaana Henriikka Eloluoto. Kuntasektorilla työskenteleville kehittäjille suunnatun työpajan tavoitteena oli löytää uusia tarpeita mielessämme hahmottelemiemme tarpeiden lisäksi. Tämä oli toiveemme ennen työpajaa ja näin jälkikäteen uskallan sanoa sen ylittyneen roimasti.

Työpaja oli jaettu kahteen osaan. Työpajaan oli saapunut osallistujia sekä pienemmistä että suuremmista kunnista, hyvinkin erilaisista rooleista. Tämä oli suuri rikkaus ja haluan vielä jälkikäteen kiittää jokaista paikalle saapunutta.

Tulevaisuusnäkymiä ja tilannetietoa

Ensimmäisessä osassa perehdyimme kehittämisprosessiin kolmen eri kanvaasin avulla. Kanvaaseja täytettiin ja niiden sisällöistä keskusteltiin viidessä pienryhmässä. Käydessämme ensimmäisen vaiheen tuloksia yhdessä läpi, kävi selväksi että erilaisista kanvaaseista huolimatta samat tarpeet nousivat toistuvasti esille.

Ryhmien tekemien havaintojen perusteella digikehittäjä kaipaa tukea esimerkiksi tulevaisuuden hahmottamiseen, vaikuttavuuden arviointiin sekä rahoitukseen ja hankintoihin. Lisäksi vertaistuki ja muiden käynnissä olevien projektien ja kokeiluideoiden sekä tutkimustiedon löytäminen koettiin tärkeäksi. Haasteita tunnistettiin esimerkiksi resursseissa, sillä yhdelle tekijälle kasautui helposti paljon projekteja kunnan koosta riippumatta.

Näkyvyyttä digityölle

Työpajan toisessa osassa syvennyimme digikehittäjien käyttämiin medioihin. Mistä luemme päivän uutiset? Entä mistä saamme työmme kannalta olennaisimmat tiedot? Tulosten perusteella selvisi ehkä odotetustikin, että paperimuodossa tulevat uutiset olivat lähinnä viikonlopun herkkua. Muuten tietoa ja mediaa kulutettiin lähinnä digitaalisessa muodossa. Suosituimpia kanavia olivat sosiaalisen median puolelta Twitter, mutta myös oman organisaation intra koettiin tärkeäksi tiedonjakajaksi.

Digitalisaation tuen kanavia ja muotoja pohtiessa nousi esille digityön esille nostamisen tärkeys. Yksi ryhmä nosti esille myös ajatuksen siitä, voisiko digityötä tehdä näkyväksi näkyvien henkilöiden kautta, osana heidän tarinaansa. Kaikki toivoivat näkyvyyttä muodossa tai toisessa, jotta edeltäjien ja kanssatekijöiden työstä voisi oppia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen seuraavassa vaiheessa syvennymme erityisesti valtiotason kehittäjien toiveisiin ja tarpeisiin sekä pohdimme jo olemassa olevien tuen muotoja suhteessa näihin. Seuraava työpaja järjestetään Helsingissä 4.5. kello 11-15, mukaan mahtuu vielä!

Työpajan lisäksi hanke etenee myös digitaalisessa kanavassa. Työpaja-alusta LeanLabiin tullaan avaamaan tehtäviä, jotka syventävät työpajoissa esille nousseita tarpeita ja joiden avulla tulevan palvelukokonaisuuden muotoa voidaan hahmotella. Alustalle voi ilmoittautua mukaan testaajaksi kuka tahansa julkisten digipalveluiden tai digitalisaation kanssa työskentelevä ja tehtäviä voi tehdä oman aikataulunsa ja mielenkiintonsa puitteissa.

Ensimmäisen konkreettisen prototyypin tuleva digikehittäjän polkua tukeva palvelualusta tulee saamaan toukokuussa, viikolla 21. Tuolloin konseptointivaihe tiivistyy koko viikon mittaiseen Design Sprintiin, jonka lopputuloksena syntyvä prototyyppi tulee avoimesti nähtäväksi ja testattavaksi. Digitaalisen prototyypin syntymisestä huolimatta kehityksestä ei tulla rajaamaan pois muita kehittäjää tukevia kanavia. Digitalisaatio rakentuu yhdessä, joten kohtaamiset, tilaisuudet, tapaamiset ja kontaktit tulevat edelleen pysymään mukana kehittämisessä.

Kirjoittaja

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja