Digitalisaation edistämisohjelma rakentuu yhteistyössä

Marjukka Saarijärvi Sanna Juutinen
25.10.2019 - 15:03
Kuva: John Schnobrich
Kuvituskuva
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman tavoitteena on rakentaa digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka myötä julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisina vuoteen 2023 mennessä. Olemme tarttuneet ohjelman rakentamiseen innolla: monta digitalisaation edistämiseen liittyvää toimenpidettä on jo käynnissä ja ohjelman päätavoitteet alkavat kirkastua. Mutta miten tavoitteisiin päästään? Siihen tarvitsemme näkemyksiä teiltä kaikilta.

Mitä digitalisaation edistämisen ohjelmalta on lupa odottaa? Meidän on rakennettava ja toteutettava sellainen digitalisaatio-ohjelma, jonka toteutuksen myötä julkiset palvelut ovat vuonna 2023 tarjolla paitsi diginä, niin ennen kaikkea laadukkaina ja saavutettavina.

Paljon on jo liikkeellä

Tänä vuonna voimaan tullut digipalvelulaki edistää osaltaan julkishallinnon digitalisaatiota. Lain myötä julkisten digipalveluiden on oltava saavutettavia. Lisäksi laki edistää palveluiden laatua ja edellyttää viranomaisia tarjoamaan digitaalisen kanavan viranomaispalvelussa asiointia varten. Jatkossa saamme asioida entistä laadukkaammissa digipalveluissa.

Vaikka laki velvoittaakin viranomaisia, se ei kuitenkaan velvoita asiakkaita digiasiointiin. Entistä digitaalisemmassa maailmassa haluamme kuitenkin helpottaa asiakkaiden digiasiointia panostamalla laajasti myös digitukeen. Digitukeen panostetaan erityisesti tänä syksynä käynnissä olleella valtionavustushaulla, jonka myötä digituki on laajenemassa jo lähes joka puolelle Suomea.

Tavoitteena on, että jatkossa myös yritykset ja muut elinkeinotoimintaa harjoittavat asioisivat ainoastaan digikanavassa. Digipalvelujen oltava sellaisia, että ne keventävät yritysten hallinnollista taakkaa. Kyseessä on laaja palvelutavan muutos, joka on syytä valmistella huolella: valtiovarainministeriössä onkin käynnissä muutosta tukevan yhteisen ohjeistuksen valmistelu.

Digiohjelma on osa isompaa kokonaisuutta

Osana hallitusohjelman toimeenpanoa käynnistämme laajan digitalisaation edistämisen kokonaisuuden, johon sisältyy digiohjelman rinnalla myös muuta toisiaan kirittävää tekemistä. Yksi niistä on digitaalisen identiteetin kehittäminen, joka mahdollistaa Suomen kansalaisille ja kaikille Suomessa asuville tunnistautumisen digipalveluihin. Lisäksi jatkamme eri toimijoiden palveluja yhteen kokoavan AuroraAI-verkon kehittämistä.

Kokonaisuuden kannalta tarpeellisia ovat myös tietopolitiikka sekä tiedon avaamisen ja hyödyntämisen strategiset toimenpiteet. Yhteiskunnan ja palvelujen toimintaa varmistavat puolestaan digitaalisen turvallisuuden linjaukset. Myös viranomaisradioverkko Virveä uudistetaan osana kokonaisuutta.

Digiohjelma rakentuu kohtaamisissa

Ohjelman rakennamme yhdessä. Sujuvampaa, digitalisaation keinoja hyödyntävää yhteiskuntaa ei rakenneta yhden pöydän ääressä – siksi keskusteluja tulee käydä mahdollisimman monilla eri kokoonpanoilla. Valtion ja kuntien yhteistyön lisäksi tärkeää on myös yhteistyö yritysten sekä kolmannen sektorin kanssa: tulevassa työssä aiommekin toteuttaa avoimuuden ja yhdessä tekemisen periaatetta.

Ohjelman valmisteluvaihe huipentuu 27. marraskuuta järjestettävään tilaisuuteen, jossa esittelemme valmistelun tuloksia ja suuntaamme tulevaan. Lisätietoa tilaisuudesta: Digiohjelma-tilaisuus 27.11.

Pohdittaessa eri keinoja digitalisaation ison kuvan kehittämiseen on aina pidettävä mielessä asiakkaiden tarpeet ja arki. Toteutammeko nyt asioita, jotka tuottavat aidosti lisäarvoa tai hyötyä? Digitalisaatio on ainoastaan keino saavuttaa toiminnalliset muutokset. Mahdollistetaan palveluiden ja tiedon yhteentoimivuus tälle pohjalle – yhdessä ideoiden.

Kirjoittajat

Marjukka Saarijärvi työskentelee neuvottelevana virkamiehenä valtiovarainministeriössä.

Sanna Juutinen työskentelee erityisasiantuntijana valtiovarainministeriössä.

Kirjoittajat
Marjukka Saarijärvi
neuvotteleva virkamies, VM
Sanna Juutinen
erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja