Digitaitoja arjen ehdoilla

Jessica Fagerström Mirva Gullman Kaisa Välivehmas
7.5.2020 - 12:43 Päivitetty
Lukuaika 2 minuuttia
Kuva: Kuvituskuva
Mies ja nainen tietokoneen äärellä
Yhteiskunta sähköistyy ja digitaitoja tarvitaan muiden perustaitojen ohella yhä enemmän arjessa, työssä ja vapaalla. Kaikkien-mallissa oppija oppii ja hyödyntää digi- ja muita perustaitoja ratkaisemalla arkisia ongelmiaan paikallisesti, tavoitteellisesti ja yhteistyössä ryhmän sekä ohjaajan kanssa.  

Kaikkien-malli soveltuu kaikille kansalaisille koulutustaustasta tai työmarkkinastatuksesta riippumatta. Se on helppo ottaa käyttöön erilaissa ympäristöissä ja se voidaan skaalata erilaisille oppijoille ja arkisiin teemoihin. Malli sopii yhtä hyvin osaksi vaikkapa kirjaston lukupiiriä kuin formaalia koulutusta.  

Kuinka Kaikkien-malli toimii? 

Oppijaryhmä kootaan yhteisen teeman ympärille. Teemana voi olla esimerkiksi terveys, talous, työnhaku, ammatinvalinta tai yleisesti itsetuntemuksen ja itsetunnon lisääminen arjessa.  

Jokainen osallistuja määrittää yksilöllisen ja konkreettisen kehittämistavoitteensa.  Ohjaajan tehtävänä on auttaa oppijaa tavoitteen tunnistamisessa, sanoittamisessa ja mitoittamisessa suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Ryhmä on vertaistukija ja tarvittaessa -ohjaaja. Koulutusaika voi vaihdella päivästä viikkoihin.  

Oleellista mallissa on, että kyseessä on prosessi ja projekti, jolla on alku ja loppu. Lopussa oppija kuvaa, miten tavoite on toteutunut ja tarvittaessa ohjaaja ohjaa hänet koulutuksen jälkeen muihin palveluihin.  

Kaikkien-malli on kehitetty Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteisessä Kansalaisen perustaidot-ESR-hankkeessa. Mallin filosofia pohjautuu englantilaiseen Citizens´ Curriculum-malliin. Lisätietoa ja kouluttajan käsikirja verkkosivustolla Kaikkienmalli.fi.   

Miten digituen antajat hyötyvät Kaikkien-mallista? 

Kaikkien-malli soveltuu hyvin digitaitojen kehittämiseen. Malli tarjoaa oppijoille mahdollisuuden hahmottaa omasta elämästään yksilöllisiä tarpeita ja haastavia tilanteita, joiden ratkaisemisessa tarvitaan usein myös digiosaamisen kehittämistä. Digitaitoja ei opiskella digitaitojen vuoksi vaan siksi, että niiden hallitsemisen avulla oppijat saavuttavat tavoitteensa. Tästä näkökulmasta digitaitojen kehittäminen on motivoivaa ja niille löytyy heti käyttötarve.  

Digituen alueellinen koordinointi Pohjanmaalla- ja Kansalaisen perustaidot- hanke järjestävät Pohjanmaan digituen verkoston toimijoille webinaarin, jonka tavoitteena on tutustuttaa digituen antajia Kaikkien-malliin ja sen mahdollisuuksiin digitaitojen kehittämisessä. Yhteistyö jatkuu syksyllä, jolloin mallin käytöstä kiinnostuneet digitukijat pääsevät mukaan kouluttaja –koulutukseen. Sen jälkeen he voivat hyödyntää Kaikkien-mallia osana omaa digitukityötään.  

Kirjoittajat
Jessica Fagerström
projektipäällikkö, Pohjanmaan digitukipilotti
Mirva Gullman
projektisuunnittelija, Pohjanmaan digitukipilotti
K
Kaisa Välivehmas

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja