Digitaalinen yhteiskunta – tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?

Marianne Heikkilä
9.8.2017 - 11:00
Uusia näköaloja, sujuvia palveluja, tulevaisuuden uskoa, osallisuuden mahdollisuuksia. Digitalisaatio on tätä, mutta se voi myös synnyttää digiosattomuutta.

Uusia näköaloja, sujuvia palveluja, tulevaisuuden uskoa, osallisuuden mahdollisuuksia. Digitalisaatio on tätä, mutta se voi myös synnyttää digiosattomuutta.

Osaammeko huomioida uuden tietoyhteiskunnan kehittämisessä kaikkien osallisuuden? Miten voimme kehitysmurroksessa varmistaa iäkkäiden, syrjäytymisvaarassa olevien ja erilaisten käyttörajoitteiden kanssa elävien autonomisuuden, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden?

Kaikilla kansalaisilla kun ei ole sosiaalista mediaa, pankkitunnuksia ja nopeita tietoyhteyksiä, joilla voisi aloittaa uusien käyttöjärjestelmien hyödyntämisen.

Digiosattomuudella on yhteys suomalaiseen syrjäytymiskehitykseen, osattomuuteen ja merkityksettömyyttä synnyttävään näköalattomuuden kokemukseen.

Digi arkeen -neuvottelukunta pitää tärkeänä, että erilaisten tiedon jakamisen ja perehdyttämisten lisäksi tulisi vahvistaa kansalaisten osallisuuden ja voimavarojen tukemista niin, että kaikilla on esteetön pääsy palveluihin, verkkosisältöihin ja käyttöjärjestelmiin.

Niin, palvelut tulisi tarjota selkokielellä ja kaikille. Silloin ne ovat yhdenvertaisia ja kaikille saatavia.

Osattomuutta ehkäistään parhaiten osoittamalla sähköisten palvelujen hyöty arjessa ja antamalla niiden käyttöön kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet. Suomella ei ole varaa jättää ketään digitalisaatiokehityksen ulkopuolelle. Yhteiskunnan digiosaajien määrä lisääntyisi, jos osaisimme vahvistaa osallisuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

  • Lähtökohtana tulee olla, että sähköinen asiointi on asioiden hoitoa helpottava ja elämänlaatua kohentava mahdollisuus.
  • On myös järjestettävä sopivia tukimuotoja eri käyttäjäryhmille, ja asioinnin on edistettävä kansalaisten itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista.
  • Lisäksi tunnistautuminen on tehtävä helpoksi, ja esteetön tiedonkulu sähköisten palvelujen toimijoiden välillä on varmistettava.
  • Kansalaisina odotamme palveluilta myös turvallisuutta, apua on oltava saatavilla aina kun sitä tarvitsee.

Digitaidot ovat osa arjenhallinnantaitoja eli ne ovat kansalaistaitoja. Laajentuva digitalisaatio edellyttää siis yksilöiltä tahtoa nähdä sähköisten palvelujen ja sisältöjen hyödyt omassa arjessa.

Palveluilta puolestaan edellytetään, että ne suunnitellaan niin, että niiden keskiössä on ihminen.

Kirjoittaja
Marianne Heikkilä
puheenjohtaja, Digi arkeen -neuvottelukunta 2017-2019

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja