Uusi tapa toimia – Asiantuntijatuen vinkit tavoitellun muutoksen konkretisointiin

DVV:n asiantuntijatuen tiimistä Elina Wahl ja Linda Macken
5.1.2023 - 11:08
Muutoksen konkretisointi: 1.Tiivistä tuotokset ja tarinallista esimerkkien avulla. 2.  Suunnittele projektin päättymistä pidemmälle. 3. Laita hyvä kiertämään - tieto on uuden kehittämisen pohja.
Ennen kuin kehitystyö tulee päätökseen, täytyy suunnitella, miten sen tuloksia hyödynnetään. Keräsimme Asiantuntijatuen projekteilta tärkeimmät vinkit uuden muutoksen konkretisointiin.

Kun kehitystyössä on edessä tulosten kiteyttäminen, täytyy katse siirtää tulevaisuuteen ja jatkon suunnitteluun. Uuden toimintatavan konkretisointi aloitetaan varmistamalla projektitiimin ymmärrys tulosten hyödyntämisestä ja nimeämällä jatkotoimenpiteille omistajat. Näin estetään myös hanskojen putoaminen tiskiin ja vanhaan toimintatapaan palaaminen.

Aktiivista tiedonjakoa tarvitaan niin kehitystiimin, oman organisaation kuin omien verkostojen kanssa. Hyödyntämistä kannattaa suunnitella riittävän aikaisin, jolloin tarvittaviin resursseihin osataan varata aikaa ja kalenteriin saadaan tilaa uuden muutoksen edistämiselle.

Tiivistä tuotokset ja tarinallista esimerkkien avulla

Tulosten kiteyttäminen ja jatkotoimenpiteiden priorisointi on välttämätöntä, jotta toimiin on helppo tarttua. Jatkosuosituksissa ja kehitystoimenpiteissä on siksi hyvä välttää toiveiden tynnyriä.

Projektissa syntyneet havainnot ja uusi tieto tulee kuvata selkeästi ja tarinallistaa esimerkein. On hyvä kiinnittää huomiota käytettäviin sanavalintoihin ja termeihin, ettei tärkeä informaatio huku jargoniin. Esimerkkien avulla tiedosta tulee helpommin keskusteltavaa ja testattavaa!

Suunnittele projektin päättymistä pidemmälle

Kehitystyö ei saa päättyä tuotosten julkaisuun! Jatkoa täytyy suunnitella ja sen osille tulee nimetä omistajat, jolloin lopputuotosten hyödyntämiseen sitoudutaan.

Jatkosuunnitelmille on hyvä määritellä seuranta, välietapit ja onnistumisen mittarit. Tuotosten hyödyntämistä voi seurata eri tavoin: Kuinka monta alkavaa projektia on pyytänyt esitystä ja esimerkkejä? Kuinka monessa projektissa tuloksia on hyödynnetty? Kenen vastuulla seuranta on?

Laita hyvä kiertämään - tieto on uuden kehittämisen pohja

Uusi tieto ei saa hävitä verkkosivujen suohon. On tärkeää huolehtia tuotosten löydettävyydestä. Lisäksi täytyy pohtia, kenen kanssa tulisi keskustella ja kuka uudesta tiedosta voi hyötyä. Tämän jälkeen voidaan tunnistaa keskusteluille oikeat kanavat ja tilaisuudet. Keskustelujen suunnittelua ei tarvitse tehdä yksin, vaan yhteistyötä voi tehdä oman organisaation ja kumppaneiden viestinnän kanssa.

Parhaat henkilöt kertomaan projektin kokemuksista ja työn tuloksista ovat projektissa mukana olleet henkilöt. Keskustelemalla eri sidosryhmien kanssa oikeat verkostot voivat esittää oleellisia kysymyksiä ja löytävät näin uuden tiedon äärelle.

Katso tilaisuuden tallenne 9.12.2022.

Kaikki vinkit ja materiaalit ovat saatavilla

Asiantuntijatuen aamukahvit -webinaarisarja ja Asiantuntijatuen vuoden 2022 projektit saivat päätöksensä joulukuussa. Projekteissa syntyi paljon uutta ymmärrystä asiakasymmärryksestä, ihmislähtöisyydestä ja julkisten digipalvelujen kehittämisestä. Kaikkien projektien tuotokset, tapahtumatallenteet ja webinaarisarjassa ovat avoimesti hyödynnettävissä ja löytyvät Asiantuntijatuen yhteisestä työtilasta.


Aiemmat blogikirjoitukset: 

Kirjoittaja
D
DVV:n asiantuntijatuen tiimistä Elina Wahl ja Linda Macken

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja