Ruokavirasto kehittää tiedon löydettävyyttä - voiko elintarvikevalvoja eksyä ekstranettiin?

Blogikirjoituksen on tuottanut Ruokaviraston projektitiimi
22.11.2022 - 11:36
Kuva: Ruokavirasto
Kuvassa viljantähkiä ja leipää, jonka päällä voita tai muuta levitettä.
Ruokaviraston Eksyksissä ekstranetissä -projektissa kehitetään viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon käytettävää Pikantti-ekstranettiä käyttäjiä kuunnellen. Ruokaviraston, aluehallintovirastojen ja kuntien elintarvikevalvonnan yhteistyön yksi kulmakivi on Ruokaviraston ylläpitämä Pikantti-ekstranet.

Pikantti on Ruokaviraston ja sen kumppaneiden välinen suljettu verkkopalvelu, jonka kautta jaetaan muun muassa elintarvikevalvonnan ohjeita, ajankohtaista tietoa ja tulkintoja. Eksyksissä ekstranetissä -projektin tavoitteena on parantaa Pikantin käytettävyyttä, helpottaa tietojen löytämistä Pikantista ja parantaa yhteistyötä viranomaisten kesken.

Ekstranet on laaja kokonaisuus

Pikantissa on sisältöä valtavasti ja käyttäjiäkin yli 200 eri organisaatiosta. Elintarvikevalvonnan lisäksi Pikantti kattaa ruokaketjun viranomaistoiminnan kaikki vaiheet pellolta pöytään. Pikantin laajuuden vuoksi käyttäjien on usein haastavaa löytää juuri omassa tehtävässä tarvittavaa tietoa tai varmistaa, että löydetty tieto on ajantasaista.

Kun yksittäinen käyttäjä eksyy ekstranettiin eli ei löydä tarvitsemaansa tietoa Pikantista, hän joutuu kysymään siitä erikseen Ruokavirastolta. Eksyneiden määrä on sitä suurempi, mitä monimutkaisemmaksi labyrintiksi käyttäjät Pikantin kokevat. Tietojen etsimiseen, lisätietojen kysymiseen ja kysymyksiin vastaamiseen kuluu ylimääräistä työaikaa sekä Pikantin käyttäjiltä että ruokavirastolaisilta. Kun työaika kertautuu kaikissa Pikantin käyttäjäorganisaatiossa, puhutaan merkittävästä kokonaistyöajan menetyksestä. Pahimmillaan Pikantin käyttäjä luovuttaa ja tulkitsee ohjeita puutteellisin tiedoin, jolloin myös elintarvikealan yritykset ja kuluttajat voivat joutua eriarvoiseen asemaan.

Käyttäjätarpeet keskiöön

Projektissa eksymisen haastetta lähdettiin ratkomaan Pikantin käyttäjiä kuunnellen. Projektitiimissä on mukana kolme ruokavirastolaista, kaksi edustajaa aluehallintovirastoista sekä yksi edustaja kunnan elintarvikevalvonnasta. Tiimin työtä ovat pitäneet hyppysissään Digi- ja väestötietoviraston tarjoamat Asiantuntijatuki-hankkeen palvelumuotoilijat. Projektin aikana on haastateltu sekä Pikantin sisällöntuottajia Ruokavirastosta että projektitiimin ulkopuolisia Pikantti-käyttäjiä. Lisäksi on pidetty työpajoja Pikantin käyttäjien kanssa. Yhteiskehittäminen onkin ollut projektin suola.

Projekti on kokoaan isompi. Heti projektin alussa projektitiimi rajasi tarkastelun koskemaan vain elintarvikevalvonnan kokonaisuutta Pikantissa. Rajaus oli tarpeellinen, ettei haukattaisi liian isoa palaa kerralla. Yhtenä johtoajatuksena projektitiimillä on kuitenkin koko ajan ollut, että löydetyt käyttäjälähtöiset ratkaisut ovat monistettavissa myös Pikantin muihin osioihin. Projektista saaduilla opeilla tuetaan koko Pikantin kehittämistä.

Uusia tienviittoja käyttäjien avuksi

Projektilla on vielä edessään ratkaisuvaihtoehtojen testaus. Tämäkin tehdään luonnollisesti Pikantin käyttäjien kanssa. Käyttäjätestauksen jälkeen päätetään, minkälaiset tienviitat pystytetään Pikantin käyttäjiä opastamaan, jotta käyttäjät eivät jatkossa enää eksy.

Projektin lopputulokset eivät vielä ole valmiina, mutta varmaa jo tässä vaiheessa on, että käyttäjälähtöistä Pikantin kehittämistä jatketaan myös projektin jälkeen. Näin pystytään parantamaan Pikantin käyttäjäkokemusta ja sitä kautta elintarvikealan yritysten viranomaispalveluita. Samalla kuluttaja kiittää Suomen hyvästä elintarviketurvallisuuden tasosta.

Varmaa on jo tässä vaiheessa, että Pikantin käyttäjälähtöistä kehittämistä jatketaan myös projektin jälkeen

Projektin yhteenveto ja materiaalit julkaistaan 15.12.2022 mennessä.

Kirjoittaja
B
Blogikirjoituksen on tuottanut Ruokaviraston projektitiimi

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja