Ruokavirasto kehittää palveluja yhdessä viljelijöiden ja kumppaneiden kanssa

Blogikirjoituksen on tuottanut Ruokaviraston pilottiprojekti
3.12.2021 - 10:57 Päivitetty
Kuva: Tuomo Saarinen
Kuva peltomaisemasta yläilmoista
Ruokaviraston Sujuvaa asiointia pellon laidalla –projektin tavoitteena on ymmärtää luomurehuviljelijöiden arkea ja asiointipalvelujen nykytilaa sekä kehittämistarpeita.

Projektissa selvitetään miten viljelijän asiointia ja viranomaistyötä voidaan helpottaa digitaalisten palvelujen avulla. Samalla projektissa kehitetään Ruokaviraston asiakaskeskeisen kehittämisen mallia. Projektin työskentelyssä on huomioitu sekä luomuviljelijöiden että Ruokaviraston ja ELY-keskusten viranomaisten näkökulmia sekä ideoitu uusia palveluratkaisuja. Mukana on ollut eri yksiköiden ja tuoteryhmien osaajia. Projektin aikana asiakasymmärrystä on kerrytetty haastattelujen ja työpajatyöskentelyn avulla. Lisäksi projektilaiset olivat mukana Seinäjoen Luomupäivillä haastattelemassa viljelijöitä sekä kertomassa kehitystyöstä.

Uutta toimintatapaa on kehitetty kokeilemalla

Projektin aikana on kokeiltu erilaisia kehittämisen tapoja ja työskennelty kolmen viikon jaksoissa, eli sprinteissä. Lyhyiden sprinttien avulla projektitiimin oli helppo asettaa selkeät yhteiset tavoitteet ja edistää sovittuja tehtäviä nopeasti. Prosessi on auttanut Ruokaviraston ja ELY:n viranomaisia näkemään palvelukokonaisuuden viljelijöiden näkökulmasta ja vahvistanut yhteistä visiota. Sprintit ovat koostuneet sekä itsenäisestä työskentelystä että yhteisistä kehittämistyöpajoista. Oppeja on jaettu ja työskentelyä kehitetty yhdessä matkan varrella. Tiimin käytössä on ollut sähköinen työtila ja sähköinen valkotaulu, josta projektin etenemistä ja tehtäviä on ollut helppo seurata. Työskentely koettiin avoimeksi ja tiimiläiset toivovat, että työkaluja ja menetelmiä hyödynnetään jatkossakin.

Sprinttityöskentely on toiminut tehokkaasti ja kehittämisen suuntaa on pystytty tarkentamaan nopeasti. Tietoa on jaettu avoimesti ja kaikki ovat osallistuneet innolla, kertoo Marjut Suursoho Ruokavirastosta.

Lyhyessä ajassa on saatu paljon aikaan ja porukalla on ollut yhteinen tekemisen meininki, jatkaa Tuomo Saarinen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Projektin opeilla kohti isompia hankkeita

Vaikka pilottiprojektin kesto on verrattain lyhyt, projektilla on suuria pitkän ajan tavoitteita. Sujuvaa asiointia pellon laidalta -projekti on osa esiselvitystyötä, joka tähtää sähköisten palvelujen kehittämiseen ja Ruokaviraston yhteisen asiakaskeskeisen toimintamallin käyttöönottoon. Jatkon kannalta on tärkeää, että tietoa projektin tuloksista ja kokemuksista jaetaan aktiivisesti myös projektin jälkeen. Lisäksi nyt syntyneen tiedon tulisi olla myös seuraavien kehitysprojektien hyödynnettävissä. Tämän varmistamiseksi projektissa suunniteltiin viestintää strategisesti luoden ydinviestit ja tavoitteet, joita hyödynnetään myös projektin jälkeen.

Ruokaviraston lupauksena on rakentaa yhdessä parempia palveluja ja kehittämisen tapoja.


Tutustu projektin yhteenvetoon ja tuotoksiin: Linkki

Kirjoittaja
B
Blogikirjoituksen on tuottanut Ruokaviraston pilottiprojekti

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja