Kehitystyössä tarvitaan suunniteltua oppien jakamista

DVV:n asiantuntijatuen tiimistä Elina Wahl ja Linda Macken
5.1.2023 - 11:53
Miten oppien jakamista voi suunnitella ja mitä pitää ottaa huomioon?
Erityisesti julkisen sektorin kehitystyössä tarvitaan suunniteltua oppien jakamista, jotta työtä ei tehtäisi vain oman organisaation eduksi, vaan sen opeista ja tuloksista hyötyisivät muutkin.

Digiohjelman Asiantuntijatuki tarttui kansallisiin digitalisaatiotavoitteisiin, joilla edistetään ihmiset edellä suunniteltuja ja yhteentoimivia palveluja. Samalla haluttiin vähentää julkisella sektorilla tapahtuvaa päällekkäistä kehitystyötä.

Oppien jakamisen konseptoinnin projektissa selvitettiin, miten Asiantuntijatuen tavoitteet tiedon hyödynnettävyydestä ovat toteutuneet sen projekteissa ja miten tätä voidaan tukea paremmin jatkossa. Tärkeimpänä asiana havaittiin, että omasta tekemisestä tiedottaminen ja tiedon löydettävyys kattaa vasta osan kehitysprojektien yhteisesti hyödynnettävästä tiedosta. Tämä tarkoittaa, että pelkästä omasta tekemisestä kertominen ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan keskustelua ja jo olemassa olevan tiedon hyödyntämistä.

Uusia näkökulmia, rooleja ja osallistavaa viestintää

Tekemisen näkökulmaa täytyy ensin laajentaa ja tarkastella sitä uusista perspektiiveistä. Suunnitelmallinen oppien jakaminen tarvitsee systeemiajattelua, eli toimintaympäristöjen, verkostojen ja vaikutussuhteiden tunnistamista. Näin löydetään esimerkkejä ja hyödynnettävää tietoa myös omien sidosryhmien ulkopuolelta. Lisäksi tarvitaan yhteisöajattelua, eli sen tunnistamista, kuka verkostoissa voisi hyötyä omasta kehitystyöstä. Laajemman hyödyntämisen ajattelu vaikuttaa myös siihen, miten omia tuloksia kiteytetään ja miten niistä viestitään.

Tiedon jakamista ja hyödyntämistä pitää suunnitella tai se jää helposti tekemättä. Tarve ennakoinnille korostuu, sillä julkisella sektorilla toistuvat yhteisinä haasteina kiire ja niukat resurssit. Tieto valmiista ei kuitenkaan riitä, vaan keskustelua täytyy käydä jo keskeneräisestä. Tällä voi välttää, ettei esimerkiksi vahingossa tule tehtyä päällekkäistä työtä naapurikunnan kanssa. Suunnitelmallisella yhteiskehittämisellä ja keskusteluilla voi löytää uusia kehityskumppaneita ja hyödyntää jo olemassa olevia toimintatapoja, työkaluja ja ratkaisuja.

Oppien jakamisen projektissa tunnistettiin uusia tarvittavia vastuita ja rooleja, joilla yhteiskehittämisen ja tiedon hyödyntämisen tavoitteisiin voidaan päästä. Ne tarkastelevat tiedon hyödyntämistä omassa kehitystyössä, tarvittavien henkilöiden osallistamista ja esimerkkien jakamista yhteisölle. Kehitystyössä tarvitaan:

 • Palvelumuotoilija, eli ihmiskeskeisen kehittämisen asiantuntija
 • Yhteisön rakentaja, eli projektin omistaja, joka ohjaa henkilöitä kohti yhteistä tavoitetta
 • Esimerkkien hakija, eli verkostoituja, joka löytää hyödynnettävää tietoa ja henkilöitä
 • Esimerkin näyttäjä, eli verkostoituja, joka sanoittaa ja havainnollistaa merkityksellistä tietoa muille

Uusia vaiheita ja tehtäviä kehitysprosessiin

Muotoiluajatteluun perustuvaan prosessiin on tuotu rinnalle oppien jakamisen näkökulmat. Tällöin kehitystyö seuraa tuplatimantti-mallia (Design Council, 2021), jossa ymmärrystä kasvatetaan tutkimalla ja havainnolla, ja tarkennetaan tekemällä päätöksiä. Tiedon hyödynnettävyys ja yhteisöajattelu toteutuu, kun prosessissa tapahtuu seuraavat vaiheet (kuva alla).

 • Tunnista ja varmista: kehittämisen tarve, olemassa olevat kytkökset ja johdon tuki
 • Tarkenna ja kokoa: olemassa oleva tieto ja kehitystyössä tarvittavat ihmiset
 • Tutki ja kuuntele: eri näkökulmia, sidosryhmiä ja esimerkkejä
 • Määritä ja inspiroi: löytämällä todelliset tarpeet ja keskustelemalla siitä
 • Ideoi ja inspiroidu: olemassa olevista ratkaisuista ja uusista ideoista
 • Ratkaise ja kiteytä: tunnistettu haaste ja kerrotaan siitä verkostoille
 • Hyödynnä ja innosta: muitakin hyödyntämään syntynyttä tietoa, oppeja ja ratkaisuja

Tutustu ja kokeile

Oppien jakamisen ohjeet ja vinkit ovat avoimesti kaikille hyödynnettävissä, kuten kaikki muut Asiantuntijatuessa syntyneet tuotokset. Tutustu materiaaleihin Asiantuntijatuen työtilassa ja kokeile, kuinka oppien jakamisen malli voi tukea entistä parempien palvelujen suunnittelussa. Tukea kehitystyöhön saat myös keväällä 2023 julkaistavasta oppien jakamisen projektiin pohjautuvasta eOppivan kurssista. 

Kaikki vuoden 2022 Asiantuntijatuen haasteprojektien ja Kuntien digitiekartta -yhteistyön materiaalit Asiantuntijatuen työtilassa.

Kehitystyön prosessissa huomioitavat vaiheet

Kirjoittaja
D
DVV:n asiantuntijatuen tiimistä Elina Wahl ja Linda Macken

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja