Asiantuntijatuki: Kohti yhteisiä digitavoitteita yhteiskehittämisen avulla

Tanna Rantanen Marjukka Saarijärvi
17.8.2022 - 09:52
Valoisa portaikko ylöspäin

Pohdimme valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmassa viime vuonna, miten kannustaisimme ja tukisimme kuntia ja virastoja yhteiskehittämiseen, ihmiskeskeisyyteen ja hyvään laatuun palvelujen digitalisoinnissa. Halusimme edetä ketterästi, emmekä tämän takia halunneet lähteä sekä hakijoita että rahoittajaa työllistävään valtionavustusprosessiin. Päätimmekin kokeilla, miten yhteisen osaamisresurssin jakaminen toimisi tässä tavoitteessa.

Asiantuntijatuessa kunnille ja virastoille tarjotaan käyttöön asiantuntijoita, jotka voivat olla esimerkiksi palvelumuotoilijoita, muutosjohtamisen asiantuntijoita tai käytettävyysosaajia. Asiantuntijatuen tavoitteena on parantaa nykyisten tai kehitteillä olevien digitaalisten palvelujen laatua, saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Toteutuskumppaniksi saimme Digi- ja väestötietoviraston (DVV), joka pystyi oman osaamisensa lisäksi tarjoamaan Digiohjelman käyttöön kilpailutetun asiantuntijajoukon. Tämäkin nopeutti huomattavasti liikkeellelähtöämme.

Osaamista jakamalla saadaan enemmän asiantuntijuutta

Kokeilimme asiantuntijatuen toimintamallia syksyllä 2021, kun toteutimme neljä pilottiprojektia.

Osallistujat olivat sitoutuneita ja innostuneita. Pilotointi auttoi osallistujia eteenpäin digin kehittämisen. Toteutukset onnistuivat hyvin ja prosessia kehitettiin samalla esimerkiksi viestinnän ja osallistujien tuen osalta.

Asiantuntijatuen haku toteutettiin uudelleen keväällä 2022. Asiantuntijatuen haastehaku kohdennettiin pienille viranomaistoimijoille, jotka ovat tunnistaneet muutostarpeen, johon liittyy selkeä osaamistarve. Osaamistarve saattoi liittyä esimerkiksi muutosjohtamiseen, palvelumuotoiluun tai käytettävyyteen.

Resurssien uudelleenkohdennus kuntien DigiTiekarttaan

Saimme hakemuksia odotuksiimme verrattuna vähäisesti, mutta haun lopputuloksena käynnistimme viisi erittäin kiinnostavaa, keskenään erilaista ja haun teemat kattavaa haasteprojektia.

Asiantuntijatuen haastehaun hakemusten vähäinen määrä kuitenkin yllätti meidät, ja mietimme, että eikö viestintä tavoittanut tai puhutellut kohderyhmää, koettiinko osallistuminen liian vaikeaksi vai vaikuttiko toinen samanaikainen rahoitushaku asiaan. Aikaa toiseen hakukierrokseen ei kuitenkaan ollut.

Vähäisten hakemustan takia resursseja oli vielä käyttämättä, ja halusimme käyttää ne järkevästi. Kuntaliiton mainion yhteistyöehdotuksen pohjalta löysimme uudeksi asiantuntijatuen kohteeksi Suomen Digikompassin. Kompassin tarkoitus on laatia digitalisaatiolle kansalliset tavoitteet ja mittarit sekä luoda yhtenäinen digivisio sekä toimia työkaluna digitalisaatiokehityksen johtamisessa yli yhteiskunnan eri sektorien. Kompassi on jaettu neljään osa-alueeseen: osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos sekä julkisten palvelujen digitalisointi.

Rakensimme uuden suunnitelman yhteistyössä Kuntaliiton ja DVV:n kanssa. Seuraavaksi lähdemme konkretisoimaan yhdessä eri kokoisten kuntien kanssa Digikompassin julkiset palvelut -viisarin tavoitteita kuntien DigiTiekartaksi.

Kuntien DigiTiekarttaan liittyvä työ alkaa 31.8.2022 aloitustilaisuudella.

Aamukahveilla avoimuutta prosessiin

Heti asiantuntijatuen haastehaun suunnitteluvaiheessa halusimme tehdä prosessista avoimen. Tunnistimme, että muilla viranomaistoimijoilla on samankaltaisia haasteita kuin asiantuntijatuen hakijoilla, joten muutosprosessin ja sen vaiheiden tekeminen näkyväksi olisi tärkeää.

Asiantuntijatuen aamukahvit on DVV:n toteuttama webinaarisarja, osallistujat pääsevät kuulemaan ihmiskeskeisten julkisten digipalvelujen kehittämisestä sekä kokemuksista ja opeista, joita käynnissä olevista haasteprojekteista on saatu. Osallistujat pääsevät myös kommentoimaan ja esittämään kysymyksiä haasteprojekteille. Tilaisuuksissa on ennen kaikkea tavoitteena tehdä projekteissa tapahtuva muutos näkyväksi.

Kohti mielenkiintoista syksyä

Asiantuntijatuen alkuperäistä suunnitelmaa muokkaamalla onnistuimme kohdentamaan tuen ja tarpeen jopa suunniteltua paremmin. Mukaan DigiTiekartta työhön on ilmoittautunut jo 24 eri kokoista kuntaa ja Pirkanmaa 23 kunnan voimin! Myös vähäinen asiantuntijatuen haasteprojektin määrä mahdollistaa pureutumisen haasteisiin syvemmälle. Kun taaksejäänyttä kevättä ajattelee jälkikäteen, saattaa olla, että kehkeytymässä on vielä kiinnostavampi ja laajemmin hyödyllinen konsepti kuin alun perin osasimme suunnitella.

Lisätietoa asiantuntijatuesta valtiovarainministeriön verkkosivuilta 

Kuntien DigiTiekartan aloitustilaisuuden tallenne tästä.

Asiantuntijatuen päätöstilaisuus 15.12.2022 klo 9-12.00. Ilmoittaudu mukaan tästä.

 

Kirjoittajat

Marjukka Saarijärvi, Digiohjelman ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö

Tanna Rantanen, Asiantuntija, valtiovarainministeriö

Kirjoittajat
Marjukka Saarijärvi
neuvotteleva virkamies, VM

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja