Älä jää siiloon - tule kehittämään julkishallinnon digitalisaatiota yhdessä

Henriikka Eloluoto
19.2.2019 - 12:53
Myyvä otsikko, eikö? Kiitos otsikosta kuuluu Digitalisaation suunnannäyttäjien kokoontumisajojen työpajaosallistujille, jotka antoivat aikaansa käyttöömme helmikuun puolivälissä.

Valtiovarainministeriön kokouskeskuksessa järjestetyt Digitalisaation suunnannäyttäjien kokoontumisajot järjestettiin helmikuussa ensimmäistä (ja toivottavasti ei viimeistä) kertaa. Paikalle oli saapunut parisataa kävijää tutustumaan esillä oleviin digihankkeisiin ja toisiinsa. Samanaikaisesti järjestettyjä tietoslotteja ja työpajoja oli useita ja osallistujat saivat paikan päällä valita mihin osallistuivat.

Uusi Suomidigi oli päivässä esillä kahden tunnin työpajalla, jonka tavoitteena oli testata tulevan palvelun sopivuutta uuteen kohderyhmään, saada kirkkaita ajatuksia tulevan palvelun visioon sekä syventyä ensimmäistä kertaa tarkemmin digihankkeisiin ja -kokeiluihin liittyviin tietotarpeisiin.

Koetko uuden Suomidigin omaksesi?

Aloitimme työpajaosuutemme hankkeen ja uuden Suomidigin taustojen esittelyllä. Tämän jälkeen osallistujat tutustuivat uusimpaan konseptiprotoon ja arvioivat sitä, kuinka hyvin tai huonosti proto (ja kehitteillä oleva kokonaiskonsepti) vastasivat heidän tarpeitaan.

Suurin osa osallistujista koki, että palvelu tulisi olemaan heille hyödyllinen. Lähes kaikki työpajaan osallistuneet henkilöt työskentelivät digitaalisten palveluiden tai niiden kehittämisen parissa. Tulevalle palvelulle asetettiin odotuksia esimerkiksi meneillään olevien (digi)hankkeiden, yhteentoimivuuteen ja saavutettavuuteen liittyvien teemojen ja oman ymmärryksen kehittämiseen liittyen.

Kaikille palvelu ei kuitenkaan tuntunut oikealta. Henkilöt, joiden työnkuvaan palveluiden kehittäminen ei kuulunut tai joiden rooli oli tarjota ICT-asiantuntemusta, kokivat että tuleva konsepti ei tulisi antamaan heille erityistä lisäarvoa. Meille juuri tämän kohderyhmän tavoittaminen ja ymmärtäminen oli arvokasta, joten kiitos rohkeasta osallistumisesta myös heille!

Twiittaa!

Työpajan toisessa tehtävässä osallistujat pääsivät tositoimiin pienryhmissä. Tehtävänä oli muodostaa saadun ymmärryksen perusteella twiittejä, jotka tiivistäisivät olennaisen uudesta Suomidigistä.

Keskusteluissa esille nousivat toiveet siitä että tuleva palvelu tulisi onnistumaan ja että sen kehittäminen tulisi jatkumaan myös hankkeen päätyttyä. Lisäksi esille nousivat erilaiset käyttäjäprofiilit ja kiinnostus toimitetun sisällön ja hankkeista tuotetun sisällön suhteeseen.

Ryhmät tiivistivät uuden Suomidigin lopulta viiteen twiittiin:

  • Älä jää siiloon - tule kehittämään julkishallinnon digitalisaatiota yhdessä. #suomidigi #yhdessä #puretaansiilot
  • Säädöksiä ja vinkkejä digikehittäjille. Tutustu: suomidigi.fi #suomidigi #saavutettavuus
  • Kehittämisen apuri - verkosto auttaa - muista ohjeistukset #suomidigi
  • #suomidigi’stä tietoa ja tukea digityöhön. Tule mukaan verkostoon! #digitalisaatio #verkostotyö
  • Olet kehityskelpoinen! #suomidigi

Minkälaista tietoa haluaisit hankkeista?

Kartoittaessamme digitalisaation kanssa työskentelevien henkilöiden tarpeita, on tarve tiedolle meneillään olevista hankkeista noussut toistuvasti esille. Työpajassa lähdimme selvittämään osallistujien kautta sitä, minkälaista tietoa tarkalleen ottaen meneillään olevista hankkeista haluttaisiin saada ja toisaalta minkälaista tietoa oltaisiin valmiita itse tuottamaan, mikäli tieto ei siirtyisi palveluun jonkin toisen (salkku)järjestelmän kautta.

Työpajassa virisi kiinnostava keskustelu siitä, että itse asiassa hankkeen nimen merkitys on häviävän pieni. Osallistujat totesivat hankkeiden (ja kokeilujen, projektien) nimien lyhenteineen olevan usein niin kryptisiä, että ne eivät kerro useinkaan itse hankkeesta juurikaan. Olennaisia tietoja todettiin olevan ainakin ytimekäs kuvaus hankkeesta ja sen tavoitteista - mitä tehdään ja miksi. Lisäksi kaivattiin tietoa muista hankkeista, jotka olennaisesti juuri tähän hankkeeseen liittyivät. Myös hankkeen kesto ja hankkeen aikana käyttöön otettavat teknologiat olivat asioita, joita työpajan osallistujat haluaisivat tietää muista hankkeista. Tehtävän aikana kävi selväksi myös se, että hankkeet ja kokeilut -osa-alue vaatii lisätyötä tarkemman suunnittelun pohjaksi.

Hankkeen seuraavat stepit

Työpaja antoi meille todella arvokasta lisätietoa kehittämisen tueksi. Kevään aikana jatkamme konseptin testaamista ja kehittämistä. Tähän liittyen yritämme vierailla mahdollisimman monissa eri organisaatioissa kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on tutustua mahdollisimman hyvin digitalisaatiotyötä tekeviin julkishallinnon organisaatioihin, joten kutsua voi laittaa tulemaan vaikka sähköpostilla suomidigi at vrk piste fi!

Kevään aikana tulemme järjestämään myös dynaamisen hankinnan, jossa tavoitteena on löytää palvelulle ketterä kehittäjätiimi työskentelemään yhteistyössä oman palveluomistajamme kanssa.

Kirjoittaja

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja