Porin kaupunki paransi Wilmaa Väestörekisterikeskuksen palveluiden avulla

animated landscape
Osana suurta uudistushanketta Porin kaupunki integroi Väestörekisterikeskuksen palveluita osaksi oppilashallintajärjestelmä Primusta. Hankkeen tuloksena tietoturva parantui, käytettävyys suoraviivaistui ja oppilashallintajärjestelmän ylläpito helpottui.

Porin kaupunki on integroinut Suomi.fi-valtuudet osaksi Primus-oppilashallintojärjestelmäänsä. Osana hanketta järjestelmään integroitiin sekä Suomi.fi-valtuudet ja -tunnistus että Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmäkysely. Porin kaupungin oppilaille, vanhemmille ja opettajille hankkeen saavutuksen näkyvät Wilma-palvelun kautta, jonka taustalla Primus pyörii.

Hankkeella lähdettiin ratkaisemaan muun muassa oppilaiden tietoturvaan liittyviä ongelmia. Kuinka esimerkiksi varmistua, että Wilmaan kirjautuvalla vanhemmalla on oikeasti oikeus nähdä huollettavansa tiedot ja asioida tämän puolesta?

– Tarvitsimme järjestelmään tiedot oppilaiden huoltajista ja mahdollisuuden tarkastaa huoltajien valtuudet asioida lapsensa puolesta, kertovat Kaija Laurila ja Bettina Nirhamo Porin kaupungilta.

– On oleellisen tärkeää tietää, että palvelua käyttävällä on oikeus toimia lapsensa puolesta.

Kun käyttäjä kirjautuu Wilmaan vahvalla Suomi.fi-tunnistuksella, kirjautujan tiedot tarkistetaan myös väestötietojärjestelmästä. Suomi.fi-valtuuksien avulla palvelun on mahdollista tarkistaa perusrekistereistä esimerkiksi huoltajuustiedot — vaikkapa sen, että vanhemmalla on oikeasti oikeus asioida huollettavansa puolesta.

Pori otti käyttöönsä myös Väestörekisterikeskuksen tarjoaman väestötietojärjestelmäkyselyn, jonka avulla oppilashallintajärjestelmässä on aina ajantasaiset, väestötietojärjestelmästä saadut tiedot oppilaista.

Väestörekisterikeskuksen palveluilla hyötyjä sekä viranomaisille että käyttäjille

Suomi.fi-palveluilla haluttiin suoraviivaistaa Wilman käyttöä ja parantaa tietoturvaa, Porin kaupungilta kerrotaan. Hyötyjä hankkeella onkin monia.

Suomi.fi-valtuuksien tarjoama tietoturva oli välttämätön osa koko suurempaa hanketta ja sen onnistumista, Porin kaupungilta todetaan.

Valtuuksien lisäksi hankkeessa otettiin käyttöön Väestörekisterikeskuksen VTJ-kysely. Nyt oppilaiden tiedot ovat tietojärjestelmissä aina ajan tasalla.

– Suomi.fi-palvelut ja väestötietojärjestelmän tiedot integroimalla saamme ajantasaista tietoa sekä oppilaista että heidän huoltajistaan. Nyt tiedot pysyvät ajan tasalla myös ulkopaikkakuntalaisten osalta.

Hyvään tulokseen hyvällä yhteistyöllä

Nirhamo ja Laurila kehuvat Väestörekisterikeskuksen tukea ja positiivista yhteistyöasennetta. Risujakin Porista annetaan. Yhteyshenkilöitä VRK:lla oli turhan monta, kun suuressa hankkeessa asiat kuuluivat monelle eri taholle. Tähän Väestörekisterikeskuksella onkin tartuttu: asiakaspalvelua on tehostettu järjestelemällä yksiköiden vastuujakoa uusiksi.

Lopputulokseen Porissa ollaan kuitenkin tyytyväisiä.

– Pääsimme tavoitteeseen: Wilma-palvelun käytettävyys parani, kun hankalan avainkoodin käyttö sisäänkirjautumisessa päättyi ja VTJ-kyselyn avulla kaikista oppilaista tulee nyt ajantasaiset tiedot suoraan järjestelmään. Huoltajuustiedotkin päivittyvät Valtuuksien avulla, Nirhamo ja Laurila toteavat.

– Tässä projektissa saatiin luotua muiden Wilma-hyödyntäjien tuleville Suomi.fi-integraatioille malli, joka tulee nopeuttamaan huomattavasti tulevia käyttöönottoprojekteja. Tämä on hieno, konkreettinen esimerkki miten Suomi.fi -palveluilla saadaan aikaiseksi selkeää lisäarvoa loppukäyttäjille, kehuu Suomi.fi-valtuuksien palveluomistaja Risto Ollikainen.

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja