Kun ThinkPadit muuttivat koteihin – kootut virkamiesvinkit etäilyyn

Kuva: Kristian Eloluoto
Poikkeuksellinen tilanne siirsi valtavan määrän virkamiehiä etätöihin 18.3. Osalle etätyöt olivat entuudestaan tuttuja, mutta osalle täysin uusi aluevaltaus. Minkälaisia kokemuksia ensimmäisellä etätyöviikolla on ehtinyt kertymään?

Kasvokkain kohtaamista on jo ikävä

Kainuun ELY:n johtavalle asiantuntijalle Outi Pitkäselle etätyötä on aiemmin tullut tehtyä noin neljänä päivänä kuukaudessa.

– Nyt tämän ensimmäisen viikon jälkeen tuntuu jo aika puuduttavalta. En ole aina ehtinyt edes ajattelemaan lounasta, tulee vaan istuttua koneella ja tehtyä töitä. Oli myös järkytys huomata kuinka vähän askelia päivän aikana kertyy!

Aikaisemmin Pitkänen on pitänyt etäpäiviä hyvänä mahdollisuutena keskittymistä vaativiin tehtäviin.

– Nyt ei tällä viikolla ole saanut päälle sitä flowta tekemiseen, joka on ennen ollut. Kaipaan työyhteisöä. Virtuaali-iltapäiväkahveja ei ole ehtinyt pitää ja sosiaalisten kontaktien puuttuminen puuduttaa jollain tavalla. Tavallisena työpäivänä voi mennä tuosta noin vain juttelemaan ja saa vaihtelua muita tavatessa. Kaipaan kavereita ja keskustelua. Keskustelu viriää vähän varkain aina monitiloissa.

Ensimmäinen viikko on tuonut mukanaan myös uuden oppimista.

– Nyt jos milloin otamme jonkinlaisen digiloikan. Monet eivät ole koskaan olleet etätöissä ja tämä pakottaa meidät kaikki tekemään uudella tavalla ja oppimaan. Osaamisen tason nousu tulee näkymään myöhemminkin, kun sovellukset tulee nyt otettua haltuun. Esimerkiksi Teams on meillä vasta tullut käyttöön ja sitä käyttäessä oppii koko ajan enemmän. Sen lisäksi itse jo esimerkiksi osallistuin työpajaan, joka piti alunperin järjestää kasvokkain ja se onnistui hyvin verkossakin. Sen myötä oppi hyödyntämään laveammin uusia välineitä. Toki kaikkea ei voi tehdä jatkossa etänä, vaan välillä pitää tavata kasvokkainkin. Ehkä tämän myötä oppii ymmärtämään myös sen, mikä merkitys on kasvokkain tapahtuvalla vuorovaikutuksella.

Teams helpottaa yhteydenpitoa. Outi Pitkäsen kanssa teamsittelee viestintäasiantuntija Anne Keronen.

Etäilijöille apua ylioppilaskirjoitusten läppäreistä

Nokian kaupungin tietohallintopäällikkö Anne Holopaiselle etätöiden lisääntyminen on aiheuttanut päinvastaisen ilmiön. Nyt kun yhä useampi aloittaa etätyönsä ensimmäistä kertaa, on Holopaisella ollut aikaisempaa enemmän käyntiä toimipisteellä.

– Nyt kun etätyö räjähtää käyntiin, niin meillä on ollut velvollisuus hoitaa että kaikki toimii. Aiemmin etätyötä tekivät lähinnä esimies- ja toimialajohtotason henkilöt, mutta nyt se on laajentunut kaikkiin asiantuntijatehtäviin. Kysymyksiä on noussut paljon. Kaikilla ei ole ollut kotona nettiä ja olemme opastaneet netin jakamisessa kännykästä. Lisäksi salatun yhteyden luominen kotoa käsin on herättänyt kysymyksiä. Laitenäkökulmasta pienenä haasteena on ollut se, että puolella työntekijöistä on ollut työpisteellä pöytäkone. Onni onnettomuudessa on ollut se, että YTL:n tiivistettyä aikataulujaan saamme uudelleenasennuksen jälkeen ylioppilaskirjoituksissa käytetyt koneet kentälle käyttöön. Myös osa etäopetukseen osallistuvista oppilaista ne, joilla omaa konetta ei ole ovat sellaisen halutessaan saaneet. Yllättävän harva kuitenkin on hakenut tietokoneen koululta, sillä puhelimellakin pärjää pitkälle.

Holopainen uskoo, että etätyöjaksolla tulee olemaan kauas kantavia, hyviä vaikutuksia.

– Nyt kun etätöiden tekeminen tulee pakolla, niin löytyy kyllä keinoja tehdä ja neuvoa monia asioita etänä. Olen huomannut sen, että tahtoa löytyy ja kuullutkin monelta, että kotona tehdyn työn tehokkuus on yllättänyt. Lisäksi nyt kun ollaan etänä, niin opitaan arvostamaan sosiaalisia tilanteita. Samalla myös esimiehet pakotetaan miettimään omia johtamismetodeja; koska etätyö perustuu luottamukseen, se pakottaa pohtimaan omia menetelmiään. Myös työtuntien leimaamiseen tällä saattaisi olla vaikutuksia. Meidän kunnassa suurin osa ihmisistä leimaa tunnit ja kunta-alalla on paljon erilaisia työaikoja. Liukuvaa työaikaa voitaisiin ehkä tämän myötä määritellä uudelleen, jotta illallakin tehdyt työt tulisivat näkyviin.

Holopainen toivoo, että osa nyt opituista käytännöistä jäisi tulevaisuudessa hyödynnettäviksi mahdollisuuksiksi.

– Tämä laittaa opettajatkin aikamoiseen tilanteeseen. Sen myötä kuitenkin toivoisin, että tulevaisuudessakin voisi olla ihan luonnollista osallistua etänä opetukseen sellaisessa tilanteessa, jossa vaikka viettää kuumeetonta toipumispäivää kotona. Että etätyöstä tulisi uusi mahdollisuus myös kouluissa.

Anne Holopaisen työnkuvaan on lähipäivinä kuulunut muiden etätyöläisten etäilyn tukemista.

Luurit korvilla vaikka saunaan

Digituen projektipäällikkönä Helsingissä Digi- ja väestötietovirastossa työskentelevä Minna Piirainen on etätyökonkari, joka on aiemmin viettänyt etäpäiviään esimerkiksi kahviloissa, työhuoneilla ja hubeissa.

– Tällä hetkellä suurin muutos ja haaste on se, että samaan aikaan kun tekee keskittymistä vaativaa työtä joutuu myös pitämään kotikoulua. Pieni koululainen ei pysty täysin omatoimisesti tekemään tehtäviä ja oppimaan yksin. Vanhemmilta vaaditaan nyt moniajoa ja tasapainottelua. Kodin fyysiset rajoitukset tulevat myös vastaan, kun kaikilla ei ole omaa huonetta tai tilaa. Meillä kokoonnutaan ruokapöydän ääreen tekemään työtä ja kotikoulua. Välillä vetäydytään parvekkeelle tai jopa saunaan skypettämään.

Piirainen on huomannut, että sähköpöydän tai ergonomisen tuolin sijaan kaikkein tärkein työväline ovatkin toistaiseksi olleet hyvät, langattomat kuulokkeet. Ergonomian osalta Piirainen hyödyntää asentojen vaihtamista.

– Senaattikiinteistön Pertti Siekkinen aina muistuttaa, että paras työasento on se seuraava työasento. Sama pätee etätyöhönkin. Välilä on hyvä oikoa itseään ja pistää veri kiertämään.

Etätyön positiivisiin puoliin Piirainen listaa ainakin yhteishengen.

– Tilanteen myötä lähimpiin kollegoihin ja esihenkilöön tulee pidettyä entistä tiiviimmin yhteyttä. Tuntuu siltä, että koko organisaatio on hengessä mukana ja langoilla samaan aikaan. Meillä on käytössä Slack, joka toimii myös ventilointikanavana. Naurun kyyneleet kuuluvat jokaiseen työpäivään!

Etätyömääräys poisti aamuhärdellin pohjois-satakuntalaisperheestä

Aikaisemmin pari etäpäivää viikossa pitänyt Satakunnan ELY:n INKA Satakunta ESR-hankkeen projektisuunnittelija Sari Hatanpää siirtyi 18.3. etätöihin koko perheen voimin.

– Nyt kun koko perhe etäilee, on arkeen tullut muutoksia. Esimerkiksi ruonlaittoa piti nyt opetella tekemään iltaisin seuraavaa päivää ajatellen, jotta lounas on valmis lämmitettäväksi. Toisaalta perheen aamuhärdelli jää nyt väliin, kun kaikki jäävät kotiin. On rauhallista, kun kellään ei ole riskiä myöhästyä.

Jo aiemminkin etätyöt ovat tuoneet joustoa työn ja perhe-elämän yhdistämiseen. Uuteen tilanteeseen on totuttu nopeasti koko perheessä.

– Nyt kun kaikki etäilevät samaan aikaan, pitää varmistaa että kesken palaveria ei tule häiriöitä. Olemme sopineet lasten kanssa, että neuvoja läksyissä voi tulla kyselemään aina kun palaveri on päättynyt. Teini-ikäiset lapset ovat olleet myös tyytyväisiä työskentelyyn etänä. Pojan mielestä etänä saattaa tehtäviin keskittyminen olla helpompaakin kuin koulussa, yläasteella kun on aina säpinää. Toisaalta kavereita ja liikuntamahdollisuuksia teinit vähän kaipailevat, mutta älypuhelimilla yhteydenpitoon on paljon erilaisia mahdollisuuksia ja liikkumaankin päästään taas aikanaan monipuolisemmin.

Hatanpäälle digityökalut ja erilaisten sovellusten käyttö osana arkea on tuttua työn ulkopuolellakin, esimerkiksi suosikkisarjan seuraaminen Netflixistä on ollut oiva tapa odotella lasta harjoituksista. Nyt käynnissä olevan etätyöajanjakson hän uskoo tuovan mukanaan uusia oppeja kaikille.

– Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin sujuu jo rutiinilla. Nyt kun on pakko keksiä uusia tapoja hoitaa asioita ilman henkilökohtaista kontaktia, olemme tiimissä ideoineet monia uusia asioita, jotka tulevat todennäköisesti pitkässä juoksussakin olemaan käyttökelpoisia toimintamalleja.

Sari Hatanpään etätyöpäivä sai uusia rutiineja, kun etäilemään siirtyi koko perhe kerralla. "Lounaan saa tehdä edellisenä iltana lämmitysvalmiiksi, jotta tauko ei veny liian pitkäksi."

Henkisesti lähellä ja virtuaalisesti läsnä, vaikka fyysisesti kaukana

Lapin ELY:n elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Marja Perälä on kokenut paitsi etätyön tekemisessä, myös sen johtamisessa.
 
–  Olen vuodesta 2003 lähtien johtanut aina sellaisia organisaatioita, joilla on ollut toimintaa useassa toimipisteessä.  Lapin työ- ja elinkeinotoimiston johtajana sain tehtäväksi rakentaa uudelle organisaatiolle ja sen asiakkaille palvelukonseptin, joka toimii paikkakunta- ja paikkariippumattomasti.
 
Nyt massaetätöiden myötä Perälä on huomannut, että on ollut tarpeen kontaktoida sekä henkilöstöä että esimiehiä myös kokousten ulkopuolella. Lisäksi oman jaksamisen tueksi huomiota on pitänyt kiinnittää esimerkiksi taukoihin ja ergonomiaan tarkemmin kuin aiemmin.
 
– Henkilökohtaisesti olen ottanut käyttöön tavan käydä ulkona kävelemässä joka päivä tunnin lenkin. Tämä lenkki löytyy kalenteristani maininnalla ”ruokatuntikävely”. Koen, että saan ulkoilusta voimaa ja jaksamista iltapäivän työskentelylle. Ruokatuntikävelyn aikana hoidan mahdolliset soittopyynnöt.
 
Etäilemällä on oppinut myös arvostamaan työyhteisöä aivan uudella tavalla.

– Työyhteisö ja työkaverit ovat kultaakin arvokkaampia. Olen tämän tiennyt aina, mutta nyt jotenkin tämä merkitys on entisestään vahvistunut. On todella arvokasta tuntea kuuluvansa johonkin porukkaan, jonka kanssa on säännölliset kontaktit. Vaikka olemme fyysisesti kaukana, voimme olla oikeasti henkisesti lähellä ja virtuaalisesti läsnä.

Onnistuneen (etä)työn tekeminen etenkin kriisi- ja muutostilanteissa kulminoituu Perälän mukaan viestintään.
 
– Viestinnän merkitys on olennainen tekijä, jolla voin auttaa muita jaksamaan. Meillä on tärkeä olla kaiken aikaa jaettu tilannekuva. Tieto synnyttää luottamusta ja luo turvallisuuden tunnetta muutoin poikkeavaan tilanteeseen. Etätyön myötä on ollut tarpeen organisoida erilaisia säännöllisiä foorumeita yhteiselle keskustelulle ja myös sisäiselle viestinnälle esimerkiksi viikoittain pidettävä koko vastuualueen viikkokatsaus, jossa käydään läpi yhteistä tilannekuvaa.
 
Perälä uskoo, että nyt pakotettuna tulleesta uudenlaisesta työkulttuurista voi poikia myös hyvää.
 
– Yllättävissä tilanteissa meistä löytyy aivan uskomattoman paljon erilaista osaamista, joustavuutta ja yhteistä vastuunottovalmiutta. Olen voinut vain ihailla sitä tiimihenkeä, jonka tämä poikkeava tilanne on saanut aikaan. Olen myös itse oppinut uudenlaisia virtuaalisia tapoja kohtaamisille. Esimerkiksi omassa työyhteisössäni on otettu käyttöön virtuaalikahveja, on perustettu WhatsApp-ryhmiä yhteydenpitoon ja opittu hyödyntämään sisäisiä tiedonvälityskanavia myös vuorovaikutuksen välineenä, ei vain tiedotuksen kanavana. Lisäksi palaverikäytännöt ovat muuttuneet tasapuolisemmiksi, kun kaikki ovat etäyhteyksien päässä sen sijaan, että osa on fyysisesti kokouspaikalla ja vain osa etäyhteyksin.

Koirahalit tauottavat päivää Siilinjärvellä

Siilinjärveläiselle, SavoGrown:n Kohti eKuntaa -hankkeen projektipäällikkö Petri Kejoselle etäily on tuttua puuhaa.

– Minulle etätyöstä on parin viimeisen vuoden aikana tullut uusi normaali. Pitäisi vaan muistaa sitten panna ajallaan aina työpäivä pakettiin.

Kejonen on huomannut, että etätyöhön ovat rohkeasti tarttuneet myös sellaiset henkilöt, joille etätyöt eivät entuudestaan ole olleet tuttuja.

– Ihmiset haluavat nyt ihan selvästi ottaa virtuaalimaailmaa haltuun ja se lupaa jatkolle hyvää – työntekeminen tehostuu ja tavallaan helpottuu sekä digitalisaatio tulee tutummaksi. Ehkä tämä jopa oivalluttaa mahdollisuuksiin vaikka erilaisissa videovälitteisissä palveluissa.

Koirahalit virkistävät työpäivän aikana! Kuvassa Petri Kejosen sylissä mäyräkoira Tellu. Muut perheen koirat, Helmi ja Mini, ovat päivätorkuilla odottamassa ikkunan ohi kulkevia haukuttavia.

Massaetätyö paljastaa prosessien heikkoudet

Hämeenlinnalaiselle, Etelä-Suomen AVI:n suunnittelija Helena Pulkkisella etätyöt sujuvat rutiinilla, sillä oman vastuualueen henkilöt työskentelevät kuuden eri AVI:n toimipisteillä. Väliä omaan esimieheenkin on 550 kilometriä.

– Tämän uuden tilanteen myötä myös etärutiinimme muuttuivat. Kokoonnumme nyt joka aamu yhdessä Teamsiin, sillä pidämme sen avulla yllä tilannekuvaa. Kokoontumisessa katsomme, että kuka tekee ja mitä.

Organisaatiotasolla monille etätyö on ollut uutta.

– Vaikka monelle etätyö on ollut uusi juttu ja järkytyskin, niin moni on kaikesta huolimatta huomannut, että itse asiassa etätyö sopiikin arkeen sen tuoman jouston myötä. Hallinnossa tuemme etäilijöitä ohjeistuksilla ja itselle onkin kirkastunut se, kuinka tärkeää on tehdä ajantasaisia ja yksinkertaisia ohjeita. Etäilijän näkökulmasta ohjeitakin tärkeämpi apu tulee kuitenkin työkavereilta, jotka auttavat uuden oppimisessa.

Etätyöaalto on havahduttanut Pulkkisen tutkailemaan AVI:n prosesseja.

– On noussut esille toimintatapoja, jotka vaativat muutosta. Osa työntekijöistä joutuu esimerkiksi menemään työpisteelle printtaamaan ja postittamaan, vaikka prosessi muuten onkin sähköinen.

Massaetätyöllä jopa toimistotyömäisiä piirteitä?

Digi- ja väestötietovirastossa Digituen asiantuntijana toimivalle Jani Suonperälle etätyö on tuttua, mutta pakollisessa etätyössä hän näkee myös riskejä.

– Perinteisesti olen käyttänyt etätyötä lisäämään joustavuutta ja mahdollistamaan tehokasta ja luovaa työskentelyä siten, että on voinut esimerkiksi järjestää tapaamisia tai kirjoitustuokioita sellaisissa paikoissa, jotka ympäristönä tukevat työskentelyä.  Nyt koronaviruksen aiheuttama etätyö on monella tapaa toisenlaista: meidän on pysyttävä kotona, jottemme lisää tartuntoja. Näenkin tämän uuden tilanteen enemmänkin paluuna ”vanhanaikaiseen” toimistokulttuuriin, jossa on saattanut olla yksi paikka, jossa pysytään koko työpäivä. Nykyaikaisen etätyön rikkaushan on ollut juuri siinä, että paikan valinnassa voi olla luova ja monipuolinen.
 
Etätyössä Suonperä arvostaa rutiinien rikkoutumista, sillä vaihtelu tehostaa työtä. Haastavaksi hän näkee työteon lopettamisen.

– Kun työpaikka tulee kotiin, on vaarana, ettei töistä lähde koskaan. Henkinen raja täytyy osata jollain tavoin vetää tai tilanne voi käydä raskaaksi. Kun työt loppuvat siltä päivältä, kone pitää saada kiinni ja puhelin äänettömäksi. Myös harrastuksista kiinni pitäminen on erityisen tärkeää nykymuotoisessa, koronaviruksen takia kotiin rajatussa etätyössä: harrastukset ja omat kiinnostuksen kohteet auttavat muistamaan, että kaikelle on oma paikkansa ja työlläkin oma lokeronsa.

Jani Suonperä rohkaisee pitämään kiinni sellaisista harrastuksista, joita nykytilanteessa pystyy harrastamaan.

Virkamiesvinkit etätöiden sujumiseen
  • Pidä kiinni rutiineista.
  • Muista pitää taukoja. Käy vaikka lounasaikaan kävelyllä!
  • Syö myös lounas. Etenkin, jos olet tottunut syömään työpaikkaruokalassa, saattaa ruuanvalmistaminen jäädä väliin jos siihen ei kiinnitä huomiota.
  • Pidä huolta itsestäsi ja toisista. Ole työkavereihisi yhteydessä välillä myös muilla, kuin työasioilla. Kun epämuodolliset kahvittelut jäävät väliin, niin virtuaaliset kahvihuonekeskustelut ovat tärkeitä. Ota vaikka tavoitteeksi, että joka työpäivä vähintään kontaktoit yhtä henkilöä ihan vain kysyäksesi, mitä hänelle kuuluu.
  • Älä eristäydy, vaan ole aktiivinen ja luova etsimään tapoja verkostoitua työhön liittyen, mutta myös vapaamuotoisemmin.
  • Hanki välineitä mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi vastamelukuulokkeet helpottavat keskittymistä.
  • Pyydä apua, kun sitä tarvitset. Päivän mittaan tulee esille erilaisia ongelmia. Niitä ei kannata jäädä pohtimaan yksin.
  • Hoida ergonomia kuntoon ja voimistele! Töitä ei voi tehdä viikkotolkulla sohvannurkassa.
  • Etätöissä koko perhe? Pätki työtä ja sovi rytmistä koko perheen kesken. Tee selkeä suunnitelma päivään ja varaudu tinkimään siitä, kun tilanne eskaloituu. Vietä luurit päässä maksimissaan puolet työpäivästä, etenkin jos kotona on pieniä koululaisia.
  • Muista, että työ ei ole koko elämä.

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja