HSY tavoittelee parempaa rajapintojen hyödyntämistä - "Alustatalousmainen toiminta kiinnostaisi"

HSY:n kyltti rakennuksen ulkopuolella.
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden jokaisessa projektissa tarkastetaan, voisiko projekti tuottaa jaettavaksi tarkoitettua avointa dataa. Toistaiseksi dataa tarjotaan enemmän kertaotoksina kuin reaaliaikaisena, mutta tämä halutaan hiljalleen muuttaa.

Pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollosta vastaava ja monipuolista tietoa pääkaupunkiseudusta keräävä kuntayhtymä jakaa avoimena datana monia ympäristöön liittyviä aineistoja. Aineistojen avulla pääsee tarkastelemaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun sähkönkäyttöä, kaupunkilaisten lajitteluaktiivisuutta, ilmansaastepitoisuuksia ja pääkaupunkiseudun liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

– Esimerkiksi ilmanlaatudataa on pitkään jo hyödynnetty Ilmatieteenlaitoksella ja osana valtakunnallista aineistoa pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on nähtävillä esimerkiksi ratikoiden näytöillä, kehityspäällikkö Timo Vakkilainen sanoo.

Reaaliaikaiseen tiedonjakoon vielä matkaa

Valtaosa jaettavasta tiedosta on kertaluontoisina otoksina, esimerkiksi excel- tai .shp-muodoissa. Rajapinnan kautta tarjolla lähinnä karttapalveluun liittyviä paikkatietoaineistoja.

– Tiedostamme että kehittäjät kaipaisivat enemmän online-dataa, jonka jatkuvaan saamiseen he voisivat luottaa. Sitä meidän on kuitenkin toistaiseksi vaikea saada, Vakkilainen harmittelee.

Vakkilaisen mukaan rajapintoja on kyllä jonkun verran jo käytössä, mutta suuri osa siirtää tietoja suoraan järjestelmästä toiseen, eikä tarjoa tietoa kaikille avoimesti hyödynnettäväksi. Osittain syynä on tietojen tarkkuus ja siten mahdollinen tietosuojariski, osittain resurssit.

– Rajapintojen hyödyntäminen on meillä tietyllä tavalla idea-asteella vasta, mutta halua liittyä alustatalousmaiseen toimintaan kyllä olisi. Esimerkiksi kiinteistöjen kokonaishallintaan liittyen pystymme jo tarjoamaan jätemääriä ja jatkossa esimerkiksi vesimittarilukemia.

Tekninen valmius datan jakamiseen ja rajapintojenkin rakentamiseen HSY:llä on jo valmiina Azure-pilven muodossa.

Datan hyödyntämiselle uusia mahdollisuuksia

Vakkilaisen mukaan HSY on datan osalta tällä hetkellä enemmän antavana kuin ottavana osapuolena.

– Meidän pitäisi kyllä tarkemmin miettiä sitä, mitä kaikkea voisimme hyödyntää. Esimerkiksi ilmanlaatudatan osalta voisimme hyvinkin hyödyntää joukkoistamalla kerättyä ilmanlaatudataa omaa dataamme rikastamaan. Parhaillaan onkin jo käynnissä EU-rahoitteinen monen toimijan yhteishanke uusien sensorien sijoittamiseksi esimerkiksi pientalojen pihamaille.

Myös esineiden internet tarjoaisi Vakkilaisen mukaan kiinnostavia mahdollisuuksia datan keräämiselle ja hyödyntämiselle.

– Kyllähän vesihuollossa on kerätty jo vuosia dataa niin puhtaasta kuin jätevedestäkin, mutta siinä kyse on ollut enemmän tiedonsiirrosta koneelta koneelle, eikä varsinaisesti jaettavasta datasta. Siinä meillä on itsellämmekin vielä vähän opettelemista, kuinka voisimme esimerkiksi näitä datoja yhdistellä ja hyödyntää paremmin.

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja