Digitalisaatio on iso muutos vankilakulttuurissa

Pia Puolakka
Hämeenlinnan uudessa kuntoutumista tukevassa naisvankilassa sähköiset palvelut ovat vankien käytettävissä aiempaa helpommin.

Rikosseuraamuslaitoksen Älykäs vankila -hanke tuo pilottikohteeksi valitun Hämeenlinnan vankilan selleihin omat päätteet, jotka mahdollistavat sekä rajatun pääsyn ulkoiseen verkkoon että asioinnin vankilan sisäisissä palveluissa. Yhteydenpito sukulaisiin tai ystäviin helpottuu - samoin kuin esimerkiksi opiskelu, ajanvarausten tekeminen, viestien lähettäminen henkilökunnalle tai vaikkapa kanttiiniostosten hoitaminen.

Sellipäätteiden hyödyt voivat tulla esiin vielä pitkään vapautumisen jälkeen, projektipäällikkö Pia Puolakka kertoo.

- Digitaitojen puute on yksi syrjäytymistekijä. Vangit oppivat hoitamaan asioita omatoimisesti sähköisesti, kuten siviilissäkin tehdään. Oikein käytettynä digitaalisuus moninkertaistaa mahdollisuudet kuntoutua, ja parhaimmillaan voidaan alentaa rikoksen uusimisriskiä.

Tulevaisuudessa hanke on tarkoitus ulottaa porrastetusti myös muihin vankiloihin. Toteuttaminen on helpointa uusissa laitoksissa, joissa yhteyksien vaatima kaapelointi on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Mikäli Hämeenlinnasta kertyvät kokemukset ovat positiivisia, rakenteilla olevista Keravan, Vaalan ja Jyväskylän kampuksen yksiköistä tulee niin ikään älyvankiloita.

Digitalisaatiota turvallisuus edellä

Puolakka toteaa, että uudistuksen läpivieminen vaatii paljon työtä. Vankiloissa muutokset tapahtuvat yleisesti ottaen myöhemmin kuin muualla yhteiskunnassa.

- Se on ymmärrettävää, sillä on edettävä sekä asiakkaiden eli vankien ja yhteiskunnan turvallisuus edellä. Asioiden on käytävä tietyn seulan läpi. Keskustelut riskeistä käydään loppuun asti, Puolakka sanoo.

Aika tuntuu nyt kuitenkin olevan Puolakan mielestä oikea, varsinkin kun myös muut julkiset palvelut digitalisoituvat kovaa vauhtia.

Älyvankiloille on avannut tietä etenkin vuonna 2015 voimaan tullut lakimuutos, joka paransi huomattavasti vankien mahdollisuuksia käyttää verkkoa ja sähköisiä palveluja.

Nykyään jokaisesta vankilasta löytyy sähköisen asioinnin työasemia, joiden kautta voi vierailla useammalla sadalla verkkosivulla. Esimerkiksi peruskoulun ja lukion kursseja on mahdollista suorittaa Moodle-alustalla. Valvotun sähköpostin tai Skypen avulla voi pitää yhteyttä läheisiin. Joissakin yksiköissä on järjestetty digitaitokursseja.

- Vielä pari vuotta sitten ajatus vankien tableteista herätti paljon vastustusta. Tietyt tietoturvariskit toki ovat olemassa, mutta niiden poistamiseen käytetään paljon aikaa ja rahaa. Lisäksi maailmalta on jo positiivisia kokemuksia älykkäistä vankiloista, mikä on lisännyt luottamusta hanketta kohtaan. Meidän ei siis tarvinnut lähteä liikkeelle nollasta.

Arkisten asioiden hoitamiselle kyllä, sosiaaliselle medialle ei

Suunnitteluvaiheessa tehdyssä kyselyssä sekä vangit että henkilökunnan edustajat toivovat etenkin arkisen asioinnin helpottumista. Paperityön uskottiin vähenevän sellipäätteiden asiosta.

Yhteydenpito läheisten ja ulkomaailman kanssa herätti näkemyseroja.

- Vangit toivoivat kontakteja ulos, kun taas henkilökunta näki siinä riskejä ja katsoi tärkeämmäksi asioinnin vankilan intrassa. Sosiaalisen median kanavien käyttöä emme voi sallia, sillä turvallisuusriskit ovat liian suuria.

- Vankien mielestä myös viihdepalvelut olisivat mukavia. Jos niihin lasketaan vaikka musiikki tai kirjat, käyttö on perusteltua, ja laitteen käyttämisen kynnys madaltuu.

Puolakan mukaan merkittävä haaste on saada sekä henkilökunta että vangit motivoitua ja sitoutettua uusien palvelujen käyttöön.

- Tämä on iso muutos vankilakulttuurissa. Meidän projektitiimiläisten vastuulla on koulutuksen ja opastamisen tarjoaminen. On myös seurattava vaikuttavuutta ja mietittävä siihen liittyviä mittareita.

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja