Celia tuo kirjallisuuden kaikkien ulottuville

Kuva: Vilja Pursiainen
Saavutettavan kirjallisuuden asiantuntijakeskus Celia tuottaa ja välittää kirjoja ihmisille, joiden on vaikeaa tai mahdotonta lukea tavallisia kirjoja esimerkiksi lukivaikeuden tai näkövamman vuoksi.

Minna Katela, informaatikko ja Marko Kuparinen, verkkopalvelusuunnittelija, Celia:

“Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee lukemisen ja oppimisen yhdenvertaisuutta. Kirjastopalvelumme löytyvät verkkopalvelu Celianetistä, jossa on saatavilla ääni- ja e-kirjoja. Celianetistä voi lainata myös fyysisiä pistekirjoja sekä koskettelukirjoja eli tunnusteltavia kuvakirjoja. Äänikirjojen maailmaan voi uppoutua myös mobiilisovellus Pratsam Readerin avulla.

Meillä on moninainen, noin 60 000 ihmisen asiakaskunta. Osa tarvitsee apua lukemiseen oppimisvaikeuden tai lukihäiriön vuoksi, toiset taas näkövamman tai sairauden takia. Moninainen asiakaskunta on otettava tarkasti huomioon digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Se, mikä on toisille saavutettavaa ja helppokäyttöistä, ei ole sitä toisille. Esimerkiksi henkilöille, jolla on lukivaikeus, visuaalinen käyttöliittymä voi olla hyvä, mutta näkövammaista visuaalisuus ei palvele.

Lisäksi meidän on huomioitava käyttäjien laaja ikähaitari. Nuoren käyttäjän tarpeet ovat täysin erilaiset kuin ikäihmisen. Asiakkaat myös käyttävät palvelua monenlaisilla laitteilla ja apuvälineillä. Meidän on huolehdittava siitä, että palvelut toimivat esimerkiksi pistenäytöillä ja ruudunlukuohjelmilla. Nykyään meidän on huomioitava tarkasti myös uusi saavutettavuuslaki.

Haluamme, että tulevaisuudessa kaikki Celian digitaaliset palvelut ovat keskenään yhtenäisiä. Käyttäjäkokemuksen yhtenäistäminen on vaativaa, sillä hyödynnämme monien eri toimittajien järjestelmiä. Meillä on verkkopalvelu, kirjastojärjestelmä, sovellus ja jakelujärjestelmä, jotka pelaavat yhteen rajapintojen avulla. Vikatilanteessa meidän on joskus hankalaa selvittää, mistä vika johtuu ja kuka sen pystyy korjaamaan. Olemme kuitenkin saaneet kaikki ongelmatilanteet selvitettyä.

Käyttäjien palaute on tärkeää digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Saamme paljon palautetta eri kanavissa, joista suosituimpiin kuuluu Celian verkkopalveluiden tuki -niminen Facebook-ryhmä. Ryhmässä ihmiset kertovat esimerkiksi, millaisia ominaisuuksia he toivovat Celian verkkopalveluilta tai millaisia ongelmia heille on tullut vastaan. Palautetta tulee runsaasti, mikä kertoo Celianetin tärkeydestä käyttäjille. Verkkopalvelu rikastuttaa monen ihmisen elämää, ja meille se merkitsee suurta vastuuta.

Kehitämme Celian verkkopalveluita eri projekteissa. Ydintiimimme on pieni, ja sitä vahvistetaan tilanteesta riippuen eri asiantuntijoilla. Nyt olemme esimerkiksi uudistaneet kirjallisuuden kategorianäkymiä, jotta ne olisivat helppokäyttöisiä asiakkaille, joilla on lukivaikeus. Suunnittelun taustalla on käyttäjiltä saatu palaute. 

Tavoitteemme on rakentaa houkuttelevia ja lukemaan innostavia verkkopalveluita. Asiantuntijamme tekevät hienoa työtä nostamalla esiin ajankohtaisia teemoja ja kirjoja. Meidän tehtävämme on luoda näille teoksille ja niiden lukemiselle alusta, joka on helppokäyttöinen, toimiva ja kiinnostava.”

Kolme oppia ja yksi moka
  • Viesti käyttäjille palveluiden kehittämisestä. Kun uudistimme Celianetia vuonna 2017, opimme, miten tärkeää on kertoa käyttäjille muutoksista. On olennaista kertoa, mitä osioita kehitetään, miksi ja millä aikataululla. Viestintä on tärkeää myös silloin, kun kehitystyö kangertelee.
  • Älä oleta käyttäjien tarpeita. Palvelun kehittäjänä ei voi tietää varmasti, mitkä toiminnot ovat käyttäjille tärkeimpiä. Omasta mielestämme hieno ratkaisu ei välttämättä toimi käyttäjän näkökulmasta. Siksi kannattaa hyödyntää käyttäjiä palveluiden testaamisessa ja tehdä päätöksiä yhteistyön pohjalta. 
  • Käytä tarpeeksi aikaa yhteistyöhön eri toimittajien kanssa. Kun toteuttaa digitaalisia palveluja monen eri yrityksen kanssa, selkeät toimintamallit auttavat. Meillä on käytössä useita eri järjestelmiä, ja siksi luottamus niiden toimittajiin on äärimmäisen tärkeää.
  • Aikatauluta uudistukset huolellisesti. Kun uudistimme Celianetiä, meidän olisi pitänyt aikatauluttaa työ tarkemmin. Uudistuksissa pitää varata tarpeeksi aikaa palvelun testaamiselle ja siinä ilmenevien ongelmien korjaamiselle.

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja