Tue digitaalisen palvelun käytössä myös etänä!

Chat-, puhelin- ja videoyhteydellä tarjottava digitaalisen palvelun käytön tuki voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun välimatkat ovat pitkiä, tartuntavaaran takia lähikontakteja suositellaan välttämään tai avuntarvitsija ei syystä tai toisesta voi poistua kotoaan.

Etätukea voi tarjota paikallisesti tai valtakunnallisesti ja palvelua voi kohdistaa myös kohderyhmäkohtaisesti. Etänä annettavan digituen muotoja kehitetään maakuntien digitukihankkeissa ja hyviä käytänteitä jaetaan Suomidigissä. Ilmoita mukaan oma tapasi tukea digitaalisten palveluiden käytössä etänä!

Tutustu etädigituen tarjoajiin

Digitalisaatio - mistä siinä oikein on kyse?

Yhteiskunta muuttuu ja julkiset palvelut sen mukana. Mutta miten digitalisaation mukanaan tuomia teknologioita voitaisiin hyödyntää sujuvamman yhteiskunnan luomisessa? Entä minkälaisia ilmiöitä digitalisaatio on tuonut mukanaan?

Suomidigi avaa julkisten palveluiden digitalisaatioon liittyviä ilmiöitä. Vinkkaa sähköpostilla suomidigi@dvv.fi meille ilmiöstä tai kokonaisuudesta, joka kaipaisi selvennystä!

Tutustu tukipalveluiden käyttöönottoihin

Suomidigi Twitterissä

Tulevat tapahtumat